Nyheder

Tikøb Borger- og

Grundejerforening

indkalder til

Generalforsamling


Grundet smitterisiko er general-

forsamlingen udskudt indtil videre


Vi håber på stort fremmøde til den kommende generalforsamling i TIFs klubhus, hvor bestyrelsen vil gennemgå årsregnskab samt drøfte forslag fra bestyrelsen og medlemmer i et åbent og konstruktivt forum. Bestyrelsens beretning vil ligeledes blive gennemgået ved generalforsamlingen.

Vi lever i en tid under voldsom forandring og hvor små landsbysamfund er udfordret. Tikøb by har brug for en stærk og repræsentativ Borger og Grundejerforening. Med dit medlemskab og støtte bidrager du til at give foreningen et stærkt mandat til at varetage byens interesser.

Kontingent for 2022 er på kr. 100,- pr. husstand. Kontingent kan betales via foreningskontoen 1551 7919492 eller benyt MobilePay 11216. Indbetalinger skal mærkes med KT22 og din adresse.


Vel mødt!

Tikøb Borger & Grundejerforening

www.tikobborger.dk
www.facebook.com/tikobborger/


Dagsorden


TIKØB BORGER- & GRUNDEJERFORENING
generalforsamling
- dato og tidspunkt offentyliggøres senere - 
i TIF’s klubhus, Præstegårdsvej v/ Tikøb Skole


1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Forslag fra medlemmerne*
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse og suppleanter

 • På valg er:
  Niels Lundblad
  Tine Suhr
 • samt suppleanterne:
  Søs Vestergaard
  Heidi Gulstad Streton Kallesøe

8. Valg af revisor og revisorsuppleanter

 • Revisorer: Per Gravesen og Rikke Pettersson Madsen
  Revisorsuppleant: Vera Johanne Højgaard

9. Eventuelt


Bestyrelse:

Niels Lundblad, formand
Camilla Schlüter, kasserer
Tine Suhr, bestyrelsesmedlem
Jeanne Brammer, bestyrelsesmedlem
Morten Lasskogen, bestyrelsesmedlem
Heidi Gulstad Streton Kallesøe, Suppleant

Søs Vestergaars, suppleant


* Forslag fra medlemmer kan sendes til

info@tikobborger.dk

frem til 6 dage inden generalforsamlingen

Kære borger i Tikøb og omegn

 Rigtig mange fællesarrangementer er desværre aflyst indtil videre.


Så kan vi blot håbe på, tingene åbner sig i 2022.


Fællesarrangementer bliver annonceret på disse sider, men indtil da kan man se billeder fra de tidligere sammenkomster her.