Nyheder

Tikøb Borger- og

Grundejerforening

indkalder til

Generalforsamling


Grundet sygdom  er general-

forsamlingen udskudt til onsdag den 15. december 2021 


Vi håber på stort fremmøde til generalforsamlingen onsdag d. 15. december 2021, kl. 19.00 i TIFs klubhus, hvor bestyrelsen vil gennemgå årsregnskab samt drøfte forslag fra bestyrelsen og medlemmer i et åbent og konstruktivt forum. Bestyrelsens beretning vil ligeledes blive gennemgået ved generalforsamlingen.

Vi lever i en tid under voldsom forandring og hvor små landsbysamfund er udfordret. Tikøb by har brug for en stærk og repræsentativ Borger og Grundejerforening. Med dit medlemskab og støtte bidrager du til at give foreningen et stærkt mandat til at varetage byens interesser.

Kontingent for 2022 er på kr. 100,- pr. husstand. Kontingent kan betales via foreningskontoen 1551 7919492 eller benyt MobilePay 11216. Indbetalinger skal mærkes med KT22 og din adresse.


Vel mødt!

Tikøb Borger & Grundejerforening

www.tikobborger.dk
www.facebook.com/tikobborger/


Dagsorden


TIKØB BORGER- & GRUNDEJERFORENING
generalforsamling
Onsdag den 15 december 2021 kl. 19.00
i TIF’s klubhus, Præstegårdsvej v/ Tikøb Skole


1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Forslag fra medlemmerne*
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse og suppleanter

 • På valg er:
  Niels Lundblad
  Tine Suhr
 • samt suppleanterne:
  Søs Vestergaard
  Heidi Gulstad Streton Kallesøe

8. Valg af revisor og revisorsuppleanter

 • Revisorer: Per Gravesen og Rikke Pettersson Madsen
  Revisorsuppleant: Vera Johanne Højgaard

9. Eventuelt


Bestyrelse:

Niels Lundblad, formand
Camilla Schlüter, kasserer
Tine Suhr, bestyrelsesmedlem
Jeanne Brammer, bestyrelsesmedlem
Morten Lasskogen, bestyrelsesmedlem
Heidi Gulstad Streton Kallesøe, Suppleant

Søs Vestergaars, suppleant


* Forslag fra medlemmer kan sendes til

info@tikobborger.dk

frem til 6 dage inden generalforsamlingen

På utallige opfordringer: Tikøb kulturforening indbyder endnu engang til

Fælles-sang

Nu med

Juletema

onsdag d. 1. december kl. 19.00

Udenfor Kirkeladen, Præstevænget 14, Tikøb


Vi synger sammen et udvalg af julesange:

De gode gamle, som de fleste kender, nyere sange, som mange kender og de helt traditionelle, som alle kender

Rikke synger for, Niels-Holger og Martin spiller op

Alle kan deltage                                     Netop af hensyn til den forøgede                                                                 smitterisiko holdes arrangementet udendørs
"Når vi synger sammen med andre, er vi ikke os selv nok. Vi overskrider os selv og bliver en del af noget større. Når det lykkes, kan det høres!" Bertel Haarder 


Den planlagte juletræsfest

søndag den 5. december 2021 kl. 15.15

i Tikøb Skoles gymnastiksal

er desværre aflyst på grund af risikoen for smittespredning.

Vi ønsker alle i Tikøb en rigtig god jul.