Tikøb billede
Tikøb Skole
Tikøb Kirke
Tikøb loppemarked
Velkommen til Tikøb
På disse sider præsenteres informationer om kommende og tidligere arrangementer i Tikøb

TIF's venner indkalder til
Generalforsamling
onsdag d. 21. februar 2018
kl. 19.30 i klubhuset
TIFs venner


     Dagsorden:
     1.      Valg af dirigent og referent
     2.      Bestyrelsens beretning for det forløbne år
     3.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
     4.      Fastsættelse af kontingent for det nye år
     5.      Forslag fra medlemmerne og bestyrelsen til vedtagelse
     6.      Valg
               a) Bestyrelsesmedlemmer
               b) Suppleanter til bestyrelsen
               c) Revisor
               d) Revisorsuppleant
    7.      Eventuelt

     Alle medlemmer er velkomne til at deltage i generalforsamlingen.

Se dagsordenen her
Se foreningens vedtægter her
Se bestyrelsens beretning for 2017 her

Vel mødt
Bestyrelsen

 
Prøv at danse

Les LanciersLes Lanciers
En traditionel og sjov kvadrille dans med 6 ture
 
Vi starter op
onsdag d. 28. februar 2018 kl. 19.00
og
onsdag d. 21. marts kl. 19.00
i kantinen på Tikøb Skole
 
Mød op, enkeltvist eller sammen med en partner.
Ingen forudsætninger er nødvendige.
Vi bliver instrueret undervejs.
Alle er velkomne

Det er gratis at deltage.
Arrangeret af   Kulturforeningen