Tikøb billede
Tikøb Skole
Tikøb Kirke
Tikøb loppemarked
Velkommen til Tikøb
På disse sider præsenteres informationer om kommende og tidligere arrangementer i Tikøb

TIF's venner indkalder til
Generalforsamling
onsdag d. 20. februar 2019
kl. 19.30 i klubhuset
TIFs venner


     Dagsorden:
     1.      Valg af dirigent og referent
     2.      Bestyrelsens beretning for det forløbne år
     3.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
     4.      Fastsættelse af kontingent for det nye år
     5.      Forslag fra medlemmerne og bestyrelsen til vedtagelse
     6.      Valg
               a) Bestyrelsesmedlemmer
               b) Suppleanter til bestyrelsen
               c) Revisor
               d) Revisorsuppleant
    7.      Eventuelt

     Alle medlemmer er velkomne til at deltage i generalforsamlingen.

Se dagsordenen her
Se foreningens vedtægter her
Se bestyrelsens beretning for 2018 her

Vel mødt
Bestyrelsen
Velkommen til
Kantineaften
tirsdag d. 26. februar 2019 kl. 18.00 - 20.00
i kantinen på Tikøb Skole
 
Spisebilletter købes i Tikøb Spar
fra mandag d. 4. februar til lørdag d. 23. februar kl. 16.00
Voksne kr. 45,- Børn kr. 25,-
Sodavand, øl og vin kan købes på stedet
 
Alle er velkomne
Ta' med til
Fredagskomsammen
med hyggeligt samvær i Kirkeladen
fredag d. 1. marts 2019 kl. 12.30 - 14.00
Traktement:
2 stk uspecificeret smørrebrød, dertil 1 glas vin eller 1 øl
kaffe
Pris kr. 75,-
Tilmelding senest tirsdag d. 26. februar til
Merete fosselius (klik på navnet) tlf.: 2927 9682
eller
Karin Gravesen (klik på navnet) tlf.: 2539 2376